ایمیل:
کلمه عبور:
ثبت نام
نسخه آزمایشی
امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب
جستجو
نوع فراخوان:
گروه ها:
واحد برگزارکننده:
عنوان:

جستجو
فراخوان های موجود

با کلیک بر روی عناوین جدول زیر، میتوانید جدول را بر اساس نیاز مرتب کنید

ردیفشمارهنوع فراخوانموضوعواحد برگزارکنندهتاریخ انتشارمهلت شرکت 
1 1مناقصهمناقصه چاپ بنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان همدان1396/2/21396/2/12
2  مناقصهتهيه ،طبخ و توزيع غذاي دانشجويي و کارمندي واحد کرجسازمان مرکزي1396/1/291396/2/11