ایمیل:
کلمه عبور:
ثبت نام
نسخه آزمایشی
امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب
فراخوان های موجود

با کلیک بر روی عناوین جدول زیر، میتوانید جدول را بر اساس نیاز مرتب کنید

ردیفشمارهنوع فراخوانموضوعدستگاه مناقصه گزارتاریخ انتشاراتمام فروش اسناد 
1 2فراخوانمزايده اقلام ضايعاتي آهن آلات همدان1395/6/311395/7/10
2 2فراخواناجاره محل بوفه مدارس سما ( شش فقره )همدان1395/6/311395/7/10
جستجو
نوع فراخوان:
گروه ها:
دستگاه مناقصه گزار:
موضوع:

جستجو