شرکت‌هاي دانش‌بنيان، اقدام و عمل

1395/02/29 23:18

گرچه شرکت‌های دانش بنیان در ابتدای راه خود هستند اما تا کنون دستاوردهای قابل توجهی از آنها به دست آمده است و باید دید در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده شتاب رشد این شرکت ها و البته تداوم فعالیت هایشان چقدر خواهد بود.

«یکی از راههای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که از همان ابتدای اعلام مورد استقبال صاحبنظران قرار گرفت، حمایت از شرکت های دانش بنیان و طراحی لازم در این خصوص است» این بخشی از تاکیدات چند باره رهبر معظم انقلاب درباره شرکت های دانش بنیان و ضرورت حمایت از آنهاست که ایشان حدود شش ماه قبل از نامگذاری سال 95 به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در دیدار با نخبگان آن را بر زبان آوردند. طرحی که سال هاست در کشور زمزمه های اجرای آن شنیده می شود و از همان نخستین روزهای ریاست دکتر حمید میرزاده بر دانشگاه آزاد اسلامی جزو اولویت های اصلی دانشگاه قرار گرفت.

بر اساس بخشنامه شرکت‌های دانش‌بنیان که اواخر سال گذشته از سوی دکتر حمید میرزاده، رییس دانشگاه آزاد اسلامی به کلیه واحدها و زیرمجموعه های دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد، شرکت‌های دانش‌بنیان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ شرکت‌های دانش‌بنیان نوع اول که به تایید شورای اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان و کمیسیون دائمی هیات امنای استان رسیده‌اند و می‌توانند از امکانات و تسهیلات دانشگاه آزاد اسلامی برای استقرار در مراکز رشد و همکاری با دانشگاه و دسترسی به کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ آزاد اسلامی و معرفی برای اخذ واحد کم‌بهره استفاده کنند و دسته دوم شرکت‌های دانش بنیانی هستند که پس از گرفتن مجوز از شورای اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان و کمیسیون دائمی هیات امنای استان، مجوز فعالیت در سطح ملی را از معاونت علمی و فناوری به منظور استفاده از تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان گرفته‌اند.

میرزاده در این بخشنامه فرآیند ارزیابی این شرکت‌ها را به ترتیب ارزیابی علمی و فنی، ارزیابی مالی و اقتصادی و ارزیابی نهایی اعلام کرد که در ارزیابی علمی و فنی واحد متقاضی ایجاد شرکت دانش بنیان باید تقاضای خود را همراه با مستندات مربوط به شورای تحصصی پژوهش و فناوری استان برای ارزیابی علمی، پژوهشی و فناوری لازم ارائه کند و در صورت تایید این شورا به شورای تخصصی برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان استان معرفی کند.

او افزود: «پس از تایید علمی و فنی طرح های شرکت های دانش بنیان توسط شورای تخصصی پژوهش و فناوری، به شورای تخصصی برنامه ریزی امور اقتصادی دانش بنیان ارسال تا جنبه مالی و اقتصادی طرح ها بررسی شود. در صورت تایید برنامه کسب و کار (BP) و امکان پذیری (FS) طرح های شرکت های دانش بنیان در این شورا، این طرح ها به شورای اقتصاد دانش بنیان وسرمایه گذاری استان معرفی می شود.»

در این بخشنامه آمده است که پس از ارزیابی نهایی و در صورت تایید این شرکت ها برای گرفتن مجوز کمیسیون دائمی هیات امنا به دبیر هیات امنای استان معرفی می شود.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: «تاسیس شرکت های دانش بنیان واحدها که به تایید شورای دانش بنیان و سرمایه گذاری استان رسیده و مجوز کمسیون دائمی هیات امنای استان حسب اختیاران تفویضی هیات امنای استان را داشته باشد، نیازی به گرفتن مجوز از سازمان شورای مرکزی (شورای اقتصاد داشن بنیان) دانشگاه ندارد.»

او افزود: «بار مالی، حقوقی، دستمزد و سایر جنبه های اداری کارکنان شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی از نوع 1 و نوع 2، به عهده شرکت های یاد شده است و واحدها و مراکز دانشگاهی در این باره هیچگونه تعهد مالی یا استخدامی ندارند. البته عدم تعهد مالی و استخدامی واحد یا مرکز دانشگاهی در ارتباط با تاسیس شرکت های دانش بنیان، مانعی برای مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان واحدها در تاسیس این شرکت ها نیست.»

میرزاده در بخش دیگری از این بخشنامه فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی غیر دانش بنیان را تشریح کرد و گفت: «تصمیم گیری درباره فعالیت های سرمایه گذاری واحد دانشگاهی پس از بررسی و ارزیابی برنامه کسب و کار (BP) و امکان پذیری (FS) طرح مربوط در شورای اقتصاد و سرمایه گذاری واحد با رعایت قوانین و مقررات دانشگاه تا سقف مجاز تعیین شده در آیین نامه مالی و معاملاتی انجام می گیرد.»

او افزود: «آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که حجم مالی آن ها خارج از اختیارات تعیین شده، در آیین نامه مالی و معاملاتی باشد باید به شورای اقتصاد و سرمایه گذاری استان فرستاده شود و در چارچوب مقررات و در سطح اختیارات واگذار شده به استان در آیین نامه مالی و معاملاتی بررسی و تصمیم گیری انجام گیرد.»

میرزاده گفت: «خارج از اختیارات تفویض شده به استان ها مندرج در آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، باید به دبیرخانه شورای اقتصاد و سرمایه گذاری سازمان مرکزی مستقر در معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه فرستاده شود.»

او درباره شرایط واحدهای جامع مستقل علوم تحقیقات و نجف آباد گفت: «این واحدها پس از تایید علمی و فنی توسط شورای تخصصی پژوهش و فناوری واحد، نتیجه را به شورای تخصصی و برنامه ریزی آن واحد ارسال تا جنبه مالی و اقتصادی طرح بررسی شود. در صورت تایید برنامه کسب و کار (BP) و امکان پذیری (FS) طرح های شرکت دانش بنیان در این شورا، این طرح ها در صورت تایید برای گرفتن مجوز به کمسیون دائمی هیات امنا به دبیر هیات امنای استان معرفی می شود.»

او افزود: «واحدهای دانشگاهی موظفند همکاری و حمایت های کافی را برای تجاری سازی این شرکت ها را طبق مقررات و بخشنامه های مربوط به عمل آورند، همچنین بخشنامه های قبلی مغایر با این بخشنامه لغو و بی اثر است.

میرزاده همچنین چندی پیش درباره این طرح گفته بود: توسعه شرکت های دانش بنیان از کارهای اصلی دانشگاه است و باید برای این دو امر در واحدها اعتبار ویژه ای گذاشته و با جدیت پیگیری شود. او البته شرکت های دانش بنیان را به رشته های فنی و مهندسی محدوده نکرده و مدتی قبل از تاسیس شرکت های دانش بنیان در حوزه علم و فرهنگ خبر داده بود تا به این ترتیب محصولات تولیدی در این حوزه ها نیز امکان درآمد زایی و تبدیل شدن به ایده ها و طرح های اجرایی را داشته باشند.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه محصولات شرکت های دانش بنیان دانشگاه باید قابلیت ارائه داشته باشند، از تمامی واحدها خواسته بود که نسبت به خریداری محصولات مورد نیاز خود که در سامانه آزاد اکسپو قرار گرفته اقدام کنند.

میرزاده تداوم فعالیت شرکت های دانش بنیان را با اهمیت تر از تاسیس این شرکت ها خواند و گفت: شورای هدایت، حمایت و نظارت بر شرکت های دانش بنیان باید به بازوی کارشناسی، حمایتی، نظارتی واحدهای استانی در راستای تاسیس شرکت های دانش بنیان تبدیل شود.

حال گرچه شرکت‌های دانش بنیان در ابتدای راه خود هستند اما تا کنون دستاوردهای قابل توجهی از آنها به دست آمده است و باید دید در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده شتاب رشد این شرکت ها و البته تداوم فعالیت هایشان چقدر خواهد بود.

استفاده از مطالب و اخبار پورتال با ذکر منبع (آدرس صفحه) بلامانع است.