ایمیل:
کلمه عبور:
ثبت نام
نسخه آزمایشی
امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ دانلود
1 تفویض اختیار در خصوص خرید کامپیوترهای لپ تاپ (یا مدل های مشابه قابل حمل) 44/60513 93/6/19
2 اجاره مکان های بوفه و انتشارات 44/452594 94/12/2
3 ارسال چک لیستهای حوزه عمرانی 27/2278 95/7/27
4 اصلاحات_مفاد_آیین_نامه_معاملات_دانشگاه (2) 10/22335 95/3/26
5 اصلاحات_مفاد_آیین_نامه_معاملات_دانشگاه 50/42441 95/6/20
6 اصلاحیه_بخشنامه_61351_10_آیین_نامه 50/81623 94/10/28
7 افزایش_نصاب_معاملات_دانشگاه_موضوع 50/13017 95/2/22
8 انتخاب_نماینده_رییس_دانشگاه_استان 80/37946 95/06/3
9 انعقاد_متمم_و_یا_الحاقیه_قراردادهایی 50/32828 95/5/16
10 انعقاد_متمم_و_یا_الحاقیه_قراردادهایی 11/1236 95/04/3
11 تعیین_تکلیف_قراردادها_حداقل_سه_ماه 50/42442 95/6/20
12 تفویض_اختیار_اجاره_و_استیجار_خوابگاه 50/92590 94/11/28
13 تفویض_اختیار_بازدید،_کارشناسی،_ارزیابی 50/6146 95/2/1
14 تهیه_لیست_شرکت_هایی_که_به_انجام 50/69575 95/9/28
15 خرید کامپیوتر و تجهیزات جانبی 10/102767 94/12/22
16 دستورالعمل_خرید،_فروش_و_جایگزینی، 50/96292 94/12/8
17 راه_اندازی_سامانه_بانک_اطلاعاتی 50/68092 94/9/9
18 ساماندهی_مراکز_آموزشی_وابسته_به 10/26553 95/4/13
19 متمم_بخشنامه_شماره_459797_13_تاریخ 50/85551 94/11/10
20 متمم_بخشنامه_شماره_459797_13_تاریخ 10/82363 94/10/30
21 معرفی_شرکت_فرهیختگان_فناوری_اطلاعات 10/61351 94/8/20
22 نحوه_مشارکت_اعضای_هیات_علمی_دانشگاه 10/478 95/1/15
23 هدایت_تحصیلی_داوطلبان_ورود_به_دانشگاه 77/27636 95/4/15
24 اصلاحات آیین نامه معاملات دانشگاه 10/61351 94/8/20
25 بخشنامه به روسای واحدهای مرکز استان (دبیر هیات های امنای استان ها)، واحدهای جامع مستقل و روسای واحدها و مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی 50/68092 94/9/9
26 بخشنامه به نمایندگان تام الاختیار ریاست دانشگاه در هیات امنای استان ها، معاونین هماهنگی، دبیران هیات امنای استان ها، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی 57/50611 93/5/4
27 طرح درجه بندی دبیرخانه های هیات امناهای استانی
28 افتتاح حساب به نام سامانه آزمایشگاههای همکار آزاد (ساها) 50/47118 94/7/7
29 حمایت از تولیدات واحدهای دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور و مجتمع های صنفی خدماتی مستقر در شهرک های فناوری آزاد (شفا) 57/54606 94/7/29
30 اعلام تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مازاد بر نیاز 70/57118 94/8/9
31 آیین نامه حمایت از ساختن تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی/کارگاهی 70/57123 94/8/9
32 اصلاحیه بخشنامه 10/61351 آئین نامه معاملات دانشگاه 50/81623 94/10/28
33 بخشنامه به کلیه معاونین سازمان مرکزی هیات امنای استانی، روسای محترم واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 44/406454 92/12/10
34 بخشنامه به نمایندگان تام الاختیار ریاست در هیات امنای استان ها، معاونین هماهنگی، دبیران هیات امنای استان ها، واحدها و مراکز آموزشی و معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی 44/58330 93/6/11