کاربرگرامی :
• لطفا به خاموش و روشن بودن CapsLock دقت فرمایید.
• به فارسی و یا لاتین بودن صفحه کلید دقت فرمایید.
• کلمه عبور خود را در دوره های زمانی کوتاه مدت تغییر دهید و از واگذاری آن به غیر خودداری فرمایید.

بازیابی کلمه عبور